CONTAINER MỞ MÁI – MÁI BẠT – 40 FEET

Container open top là cont có phần nóc được để trống/cắt rời, thường được lắp đặt thêm các xà bạt để gia cường và bạt để phủ bảo vệ hàng hóa.
  • Giá: Liên hệ