CONTAINER MỞ BÊN HÔNG – OPEN SIDE

Thông tin tóm tắt sản phẩm
– Thuận lợi cho việc bốc dỡ hàng hóa
– Có bạc che chắn tránh tiếp xúc với môi trường bên ngoài
container mở bên hông